"Selamat Datang ke Wadah Ilmu Sastera Bandingan - ยินดี ต้อนรับ สู่ เวที วรรณคดี เปรียบเทียบ ความ รู้"

Saturday, January 2, 2010

Latar Belakang Tokoh

Rattiya Saleh @ Khadijah bt. Abdullah merupakan anak kelahiran negara gajah putih, Thailand. Beliau giat menjalankan kajian berkenaan dengan lapangan sastera bandingan. Kajian tesis sarjana beliau iaitu Panji Thai dalam Perbandingan dengan Cerita-Cerita Panji Melayu dibukukan pihak Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Seterusnya beliau menyambungkan pelajaran ke peringkat PhD di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).


Setelah selesai menamatkan pengajian peringkat PhD di UKM, beliau ditawarkan jawatan sebagai Pensyarah Tetap di Universiti Thaksin, Songkla, Thailand. Kemudian beliau dianugerahkan dengan gelaran Prof. Madya oleh Pihak Pengurusan Tertinggi Universiti Thaksin, Songkla, Thailand.


No comments:

Post a Comment