"Selamat Datang ke Wadah Ilmu Sastera Bandingan - ยินดี ต้อนรับ สู่ เวที วรรณคดี เปรียบเทียบ ความ รู้"

Saturday, January 2, 2010

KerjayaPada tahun 2002, beliau dijemput bagi menyampaikan Kuliah Kesusasteraan Bandingan MASTERA. Menerusi kuliah tersebut, beliau berkongsi serta mencurahkan ilmu sastera bandingan beliau dalam aspek Hubung Jalin antara Sastera Melayu dengan Thai. Kuliah tersebut merupakan anjuran Bahagian Pengembangan Sastera Antarabangsa, Jabatan Sastera Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

No comments:

Post a Comment